"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, December 06, 2005

Appajosyula award for Telugu scholar

HYDERABAD: The అప్పజోశ్యుల-విష్ణుభోట్ల-కండలం ఫాఉండేషన్‌ (Appajosyula-Vishnubhotla-Kandalam Foundation) will honour బిదురురాజు రామ రాజు (Biruduraju Rama Raju) with its `Pratibha Murthy Life Time Achievement Award-2006' at a four-day event to be held at Nizamabad from January 5 to 8. The `Visistha Sahiti Murthy Life Time Achievement Award' would be presented to దోర్బల విశ్వనాధ శర్మ (Dorbala Viswanadha Sarma).

The foundation based in the United States and established in 1994 to promote Telugu literature, drama and fine arts and to recognise and support individuals performing distinguished literary and social service, announced that the event would be held in association with the Indur Kalavahini, Nizamabad.

The schedule includes a seminar on folk literature, stage plays and presentation of awards.

Prof. Rama Raju contributed some 200 research papers in Telugu, Sanskrit, Urdu and English.

The 82-year-old freedom fighter happens to the first research scholar to be awarded a PhD on "Folklore and Free Verse."

Mr.Viswanadha Sarma, selected for the Visistha Sahiti Murthy award, has contributed mostly to simplify the content of religious literature and his criticisms and interpretations of Sanskrit hymns and Veda mantras have been well appreciated as standard and unquestionable, the foundation Vice-Chairman (Public Relations), G.B.Ramakrishna Sastry said in a release issued here.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home