"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, December 01, 2005

Telugu researcher gets $2.5 million funding from National Institute of Health, US

National Institute of Health, US, grants $2.5 million to help find cure for epilepsy

  • Samba Reddy is working as Assistant Professor and principal investigator in North Carolina State University
  • His project was selected by a panel of top scientists from over 300 applications
  • Seven million people in India suffer from epilepsy

WARANGAL: An alumni member of College of Pharmaceutical Sciences, Kakatiya University, D Samba Reddy has bagged a rare honour from the National Institute of Health, US.

The Institute has granted $2.5 million to Mr. Reddy to carry out his research after considering his original research entitled `Neuroactive steroid therapy of catamenial epilepsy' which according to him will lead to discovering a new medicine for clinical testing within few years from now.

Mr. Reddy is currently working as assistant professor and principal investigator in North Caroline State University.

Rare honour

The research project was selected from over 300 applications from top scientists in USA. The selection committee consisted of 30 eminent scientists including some Nobel laureates and directors of top institutions.

Speaking to The Hindu , Mr. Samba Reddy said seven million people in India suffer from epilepsy (commonly called as fits disease).

"The available medicines offer no cure for the disease. The grant from the NIH, USA might help find a cure for the epilepsy," he hoped.

Mr. Reddy was invited by the Indian Pharmaceutical Congress Association to their annual meeting to be held from December 2 to 4 at Hyderabad.

He will be delivering a plenary lecture on `How to discover new medicines' for Indian scientists. It will be inaugurated by Chief Minister Y S Rajasekhara Reddy.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 11:09 PM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

I am not telgu or tamil, i can only read what you post in English.
After reading the blog, it feels you represent, more of telgu and AP as a prominent figure.

Are you not from India ?
Why not show every region's good point ?
Why not make your blog mulitlingual so non-telgu can also read ?

If you are living in the US did you got visa cause you are from AP ? Or because you are Indian Citizen ?

Being an Indian, I feel we should unite and immerse into our Indian culture rather than regional ?

You may also agree with me!

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home