"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, October 12, 2005

విజయదశమి

Vishakhapatnam - FESTIVE SPIRIT: A colourfully-decorated idol of Goddess Durga at the pandal, erected by Electrical (General) of the East Coast Railway at the railway stadium in Visakhapatnam. — Photo: C.V. Subrahmanyam


Hyderabad - DEMON KING UP IN BLAZE: An effigy of Ravanasura in flames during Dasara finale at Hanuman Vyayamshala ground in Khairatabad on Wednesday. — Photo: K. Ramesh Babu


Vijayawada - SPELLBINDING SIGHT: `Kumkum puja' was performed to the processional deity of goddess Kanakadurga at Bhavani mantapam atop Indrakeeladri hill in Vijayawada on Wednesday


Telengana - ON THE MOVE: Members of the Arya Samaj performing yagna in a vehicle which was taken out in a rally on the concluding day of Dasara on Wednesday


Tirumala - UNPRECEDENTED CROWD: Pilgrims waiting on the steps of the Tirumala temple tank for a holy dip on the occasion of `Chakrasnanam' on Wednesday.


Rajahmundry - IN GLORY: Teppotsavam of Goddess Durga on the Godavari on Wednesday night


Photos courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home