"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, October 14, 2005

Telugu engineer at ATI develops miracle OpenGL hack

Now kicks Nvidian butt in Doom 3

By Fuad Abazovic: Friday 14 October 2005, 18:18
FOR THE first time in recent history ATI managed to kick Nvidia's butt in Doom 3.

It's an interesting story, but ATI engineers say they managed to find a way to use the memory better and get almost 30 percent of increase in OpenGL games.

Raja Koduri, one of the key engineers at ATI, and his team working on programmable memory controllers developed a little tweak that can result in a significant performance increase.

The tweak in driver software will help a sixteen-pipeline ATI card to outperform its twenty-four-pipe rivals that can render thirty two pixels without Z passes. Scary huh?

Our friends at Hexus managed to prove the difference. You can check their findings here

You will get noticeable performance increase in all OpenGL games and, compared with each and every driver, it will boost your performance. This driver will get you faster performance at 1600x1200 4X FSAA and 8 Aniso than Geforce 7800 GTX and this is the recommended resolution for this card.

This feature will be part of upcoming Catalyst 5.11 drivers as it takes time to validate and test all of the features and it will get it to the general public. We don’t know how this hack affects slower cards but be aware that the hack is just about two days old.

Courtesy: The Inquirer


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 8:46 PM, Blogger 郑佳颖 గారు చెప్పినారు...

air jordan shoes
longchamp
nike air zoom structure 19
nike roshe run
prada sunglasses
curry 2
nike air max 2017
longchamp bags
yeezy boost
harden shoes

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home