"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, April 17, 2005

Sanskrit and Telugu in Medieval Andhra

Coconut and Honey : Sanskrit and Telugu in Medieval Andhra

- Velcheru Narayana Rao


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 6:53 AM, Blogger kiran kumar Chava గారు చెప్పినారు...

కొంచెం పై పైన చదివినాను,
అద్భుతంగా ఉన్నది,
తెలుగులో ఉంటే బాగుండేది

 
At 3:36 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

meeru asalu bhasha lone aaswadincha vachu kada? telugu varu kada, english translation lonchi oho annarani kaasta baadha anpinchindi.telugu madhurima ni telugu lonche grahinchandi. velcheru anuvaadam bahusa angleyula kosamemo?

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home