"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, April 16, 2005

Breaking the language barrier, ETT-style

Saturday April 16 2005 09:22 IST

VISAKHAPATNAM: Computers are constantly conquering new frontiers and now are all set to break the ‘language barrier’ with the advanced software being developed.

That’s what M Prasanth Kiran, a B.Tech final year student of the Avanti Institute of Engineering and Technology, Narsipatnam, has achieved, morphing computers into user-friendly tools for those poor in English.

When assigned to select a project of his choice, Kiran hit upon the novel idea of translating English text to Telugu. He soon succeeded in developing his dream software, the ‘English Telugu Translator’ (ETT) -- a package not yet fully developed anywhere else.

ETT uses Java and other Microsoft programming tools to translate English sentences into Telugu by following Telegu grammar rules. The output can be seen in the Telugu script and heard in speech form with the help of sound-generator software.

But what makes Kiran’s software unique? Though software that can translate tool bars, icons and menus into Telugu is currently available, his software goes a step further and can translate the entire text.

For instance, an English sentence such as:‘I am going to school every day with my friends’ initially comes out as ‘Nenu paatasalaki prati roju na mitrulato veltunnanu’. The same thing appears in Telugu a few moments later. Similarly, when a Yahoo web page is opened, the welcome note appears as ‘Yahooki swaagatam’. This is possible because of a unique dictionary, which Kiran developed to suit his specifications.

The budding innovator told this website's newspaper that he is fine tuning his software further so that it can be integrated with other systems so as to enable the user to listen to standard telephone messages in Telugu, get SMS messages and e-mails in Telugu and scroll English news messages in the visual media and convert movie sub-titles into Telugu.

Also, by using speech recognition software, ETT can convert spoken English into Telugu with the same voice.

Kiran exhibited his software during the RINL Formation Day celebrations held recently, where he won the appreciation of the Visakhapatnam Steel Plant (VSP) CMD Y Siva Sagara Rao.

Also, the Computer Society of India, city chapter, has commended his achievement.

NewIndiapress.com


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 3:25 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

Marvellous. I wish him success in future projects also. I asume that he is able to translate normal english text to telugu text which is not yet set for possibility.

 
At 1:41 AM, Anonymous Prasanth Kiran Malla గారు చెప్పినారు...

Firstly sorry to respond after 7 years and thanks you for your wishes

FYI..
I did find this article/blog today only.

-Prasanth Kiran Malla

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home