"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, April 10, 2005

Telugu Links

Telugu related websites


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 12:29 PM, Blogger Sodi News గారు చెప్పినారు...

Hello!!

you have an awesome blog here! Greetings from a Canadian Telugu!

~Chelly

 
At 8:29 PM, Blogger 郑佳颖 గారు చెప్పినారు...

roshe run
curry 4
adidas nmd
air max 90
nike air max 2016
adidas yeezy
prada eyeglasses
huarache shoes
james harden shoes
adidas yeezy

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home