"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, April 08, 2005

UGADI celebrations across America


ARIZONA

ATLANTA

BAY AREA

BOSTON

DELAWARE

DETROIT

FLORIDA

KANSAS

OHIO

PITTSBURGH

S.CALIFORNIA

SAINT LOUIS

TRI-STATE ( NY,NJ,CT)

WASHINGTON


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


5 Comments:

At 6:51 PM, Blogger kiran kumar Chava గారు చెప్పినారు...

మీక్కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు

you have selected a nice pic.

 
At 4:46 AM, Anonymous pady గారు చెప్పినారు...

Send UGADI gifts to Karanata

http://www.giftsbuddy.com - Send gifts to your love one's in India

http://www.indianpremiercricketleague.com - The home of indian premier league - T20 cricket. Latest news of IPL.

 
At 5:17 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

The visit was useful. Content was really very informative.

 
At 10:26 PM, Blogger Puneflowersdelivery గారు చెప్పినారు...

Send flowers to Pune, flowers to Pune delivery,flowers to Pune, Pune flowers delivery, flowers Pune, Online flowers to Pune.

 
At 3:36 AM, Blogger chennaicakesdelivery గారు చెప్పినారు...

Send cakes to chennai, cakes to chennai, cakes to chennai delivery, cakes home delivery to chennai, buy, online, same day, cake delivery to chennai

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home