"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, May 30, 2010

Telugu Film Industry pays tribute to lyricist Veturi

Telugu film industry Sunday paid rich tributes to legendary lyricist Veturi Sundararama Murthy, who died following cardiac arrest.

He was 74 and is survived by his wife and three sons.

Veturi died Saturday night at a hospital, where he was admitted last week due to multiple problems.

Several prominent film personalities paid their last respects to the noted lyricist at his residence in Srinagar colony. The cremation will take place at Bansilalpet samshan later in the day.

Eminent film personalities, including director K. Viswanath, producer D. Ramanaidu, actors N. Balakrishna, Murali Mohan, Mohan Babu and Nagender Babu paid tributes to Veturi, who left an indelible impression on film industry.

Veturi, a poet who began his career as a journalist, went on to become one of the leading lyricist by penning memorable songs, ranging from classical to folk and the popular ones.

In his career spanning over three decades, he wrote hundreds of songs and also achieved the distinction of being a writer who can write a song within 15 minutes.

"I have lost my brother," said Viswanath.

The lyricist began his career in film industry by penning songs for Viswanath's film O Sita Katha (1974). His songs for the director's other movies like Siri Siri Muvva (1978), Saptapadi (1980) and Sagara Sangamam (1983) became very popular.

Born Jan 29, 1936 at Pedakallepalli in Krishna district, Veturi worked for Telugu dailies Andhra Prabha and Andhra Patrika. In 1994, he won the national film award for best lyrics. He was the second lyricist from Telugu film industry to achieve this distinction but returned the award since Telugu was not declared a classical language.

Veturi was also a recipient of Andhra Pradesh government's Nandi film award eight times for best lyrics.


Courtesy: NDTV


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


56 Comments:

At 5:14 AM, Blogger Sudipta గారు చెప్పినారు...

Ready to rejoice the special occasions of your loved ones in Chennai? Get into www.hotcakeschennai.com and add a mouth-watering taste to their celebrations by sending Fresh Baked Cakes to Chennai. For details, visit www.hotcakeschennai.com.

 
At 1:49 AM, Blogger poulami గారు చెప్పినారు...

Send your warm wishes to your special ones in Bangalore by delivering cakes and numerous other gifts to Bangalore. Check out our lovely collection of cakes, flowers and other remarkable gifts for delivery in Bangalore. For details, visit www.freshcakesbangalore.com.

 
At 10:58 PM, Blogger soni గారు చెప్పినారు...

The visit was useful. Content was really very informative. From www.freshflowersbangalore.com

 
At 12:17 AM, Blogger raya manna గారు చెప్పినారు...

www.smartgiftsmumbai.com is the one stop online gift shop where you can send gifts to Mumbai for every occasion. Sending Mumbai gifts online have become convenient and protected with us. For details, visit www.smartgiftsmumbai.com.

 
At 11:48 PM, Blogger Rony M గారు చెప్పినారు...

Very Good website. I like the contents. From www.expressgiftskolkata.com.

 
At 3:27 AM, Blogger samadritaflorist గారు చెప్పినారు...

Express your true feelings to your special ones in Mumbai and invigorate their lives with the warmth of your love, care and concern by sending cakes, flowers and various other gifts to Mumbai from www.expresscakesmumbai.com.

 
At 2:07 AM, Blogger Rony M గారు చెప్పినారు...

Sending Ahmedabad gifts online have become trouble-free and secured with us. Our specialists design the right gift for the right occasion and deliver all gifts to Ahmedabad on time. So express your gift orders online for flowers, cakes, sweets, bags and numerous other Ahmedabad gifts with us now and add flavor to the festivities of your loved ones. For details, visit www.classgiftsahmedabad.com.

 
At 2:14 AM, Blogger poulami గారు చెప్పినారు...

Surprise your loved ones in Kolkata at a terrific value they will treasure for a lifetime by picking up exotic gifts and flowers from www.cakesdeliverykolkata.com.

 
At 3:05 AM, Blogger raya manna గారు చెప్పినారు...

Drive into www.expresscakesdelhi.com to send online cakes to Delhi for your loved ones and treat them with lavishness. You can also send fresh flowers and other gifts along with tasty cakes to Delhi. Bring smile to their faces by preferring to send from our wide range of tasty cakes, flowers and other amazing gifts for delivery in Delhi. For details, visit www.expresscakesdelhi.com.cia

 
At 12:16 AM, Blogger soni గారు చెప్పినారు...

Show the warmth of your love, care and concern for your special ones in Ahmedabad by sending breathtaking flowers and gifts from www.a1flowersahmedabad.com.

 
At 11:32 PM, Blogger riya manna గారు చెప్పినారు...

Send stunning Rakhi with us to United States and make a cherished memory to your special ones.
For details, visit: www.gifts-to-india.com/rakhi_usa.asp

 
At 4:59 AM, Blogger sudipta pal గారు చెప్పినారు...

The auspicious celebration of Rakhi is on Tuesday, 24th August 2010. It’s the perfect time to celebrate the special bond of a brother and sister. Perk up the lives of your loved ones with our wonderful Rakhi gifts for delivery throughout the world. For details, visit www.rakhiworldwide.com.

 
At 2:15 AM, Blogger sudipa గారు చెప్పినారు...

Searching for the right gift for your loved ones? Get into http://www.flowerdeliveryindia.com/delivery_locations.asp and send gifts to Delhi for every event. Sending Delhi gifts online have become easier, convenient and safe with us.

 
At 3:01 AM, Blogger ankita గారు చెప్పినారు...

Send exotic gifts and flowers through Spain Florist and create a treasured memory at the celebrations of your special ones in Spain. For details, visit http://www.spainflorist.com.

 
At 1:41 AM, Blogger Shom గారు చెప్పినారు...

Send your good taste to celebration by delivering our mouthwatering cakes to Mumbai and exotic flowers to Mumbai and leave a cherished memory with them. For details, visit http://www.mumbaionlineflorists.com/delivery_locations.asp.

 
At 3:46 AM, Blogger soni గారు చెప్పినారు...

Grab the joy of all celebrations by sending gifts and flowers from http://www.germanyflowershop.com/Roses_To_Germany.asp

 
At 11:11 PM, Blogger Manoj Shrestha గారు చెప్పినారు...

Send Christmas gifts and flowers to USA from http://www.giftflowersusa.com/Christmas_Usa.asp and add a zesty surprise to the celebrations of your loved ones. Convey your heartfelt appreciation for your dear ones in United States of America with our stunning flower arrangements, fresh fruits, sensational gift hampers, lip-smacking gourmet hampers, yummy chocolates, stirring holiday hampers, delicious cakes and more gifting options. For details, visit http://www.giftflowersusa.com/Christmas_Usa.asp.

 
At 3:41 AM, Blogger Ankita గారు చెప్పినారు...

Grab the attention of your loved ones and let their heart go pitter-patter by sending gifts to Germany from www.gifts2germany.com. Send gifts to Germany online for all relations and for every occasion.

 
At 10:46 PM, Blogger Ankita గారు చెప్పినారు...

Make a perfect accent to any celebration by sending our beautiful flowers and gifts to your loved ones in France. From www.giftbasketsfrance.fr.

 
At 9:38 AM, Blogger reenu గారు చెప్పినారు...

 Gifts to India , Flowers to India, Cakes to India,Same Day delivery all over India
 http://www.indiaflowermall.com

 
At 9:42 PM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

Send breathtaking gifts to USA and make a beguiling focal point to any celebration. Add unique beauty and style to the occasions of your special ones in USA with our exotic range of gifts. Please visit www.expressgiftbasketsusa.com

 
At 11:14 AM, Blogger Indian Gifts Center గారు చెప్పినారు...

Great to see your blog. It is really very interesting.
from
http://www.indiangiftscenter.com

 
At 3:47 AM, Blogger www.expressgiftsdelhi.com గారు చెప్పినారు...

Catch up with www.expressgiftsdelhi.com to avail the best online gifting services for your loved ones and get the timely delivery of all gifts and flowers to Delhi. It is the most reliable online gift and flower delivery website for sending flowers and gift orders for your special ones in Delhi.

 
At 10:59 PM, Blogger ankita గారు చెప్పినారు...

Celebrate this Valentine’s Day by sending Gifts to Mumbai. For details, visit www.smartgiftsmumbai.com/valentines_day_gifts.asp

 
At 9:22 PM, Blogger gifts2france గారు చెప్పినారు...

Very Good website. I like the contents. From www.gifts2bangalore.com/valentines_day_gifts.asp

 
At 2:15 AM, Blogger Partha గారు చెప్పినారు...

Keep up the good work. Best of luck. From www.globalsaridelivery.com

 
At 4:26 AM, Blogger sudeshna గారు చెప్పినారు...

The smiles of your loved ones, staying away from you brighten up when they receive your gifts. In no time, they start perceiving you are right among them. For details, visit www.expressgiftsindia.com

 
At 12:10 AM, Blogger Manoj Shrestha గారు చెప్పినారు...

Send gifts and flowers to USA from GiftFlowersUSA.Com and add a zesty surprise to the celebrations of your loved ones. Please visit www.giftflowersusa.com

 
At 11:53 PM, Blogger ARNAB గారు చెప్పినారు...

The smiles of your loved ones, staying away from you brighten up when they receive your gifts. In no time, they start perceiving you are right among them. For details, visit www.expressgiftsindia.com

 
At 2:54 PM, Anonymous SGM గారు చెప్పినారు...

Its very sad news to telugu movie audience.


More telugu movie news at http://www.supergoodmovies.com/

 
At 4:49 AM, Blogger subhasree గారు చెప్పినారు...

Website is very comprehensive and informative. I have enjoyed the visit. From http://www.hotcakeschennai.com/mothers_day_gifts.asp

 
At 4:22 AM, Blogger subhasree గారు చెప్పినారు...

The visit was useful. Content was really very informative. From www.flowerschennaitoday.com/mothers_day_gifts.asp

 
At 1:14 AM, Blogger ankita గారు చెప్పినారు...

The visit was useful. Content was very informative. From www.rightflorist.com

 
At 11:49 PM, Blogger swapan kumar గారు చెప్పినారు...

Special relations always occupy special place in heart, and deserves special gifts to pay tribute to them. Be it flowers, be it foods, be it something else, your gifts are the identity of your inner self. This is very much true for this Mother’s Day; because you cant share this precious emotional feeling with anybody else, but with your Mom. Visit www.japanfloristshop.com/Mothersday_To_Japan.asp to find zesty ways to amaze her.

 
At 3:30 AM, Blogger supriya గారు చెప్పినారు...

When your feeling and emotions are unuttered, gifts speak on behalf of you to convey your feelings. Valentine’s day is nearing, and it is high time to spice up your relationship with treasured gifts. For details visit www.indiafloristnetwork.com

 
At 12:13 AM, Blogger gifts2bangalore గారు చెప్పినారు...

The visit was useful. Content was really very informative. From www.gifts2bangalore.com/mothers_day_gifts.asp

 
At 9:49 PM, Blogger ankita గారు చెప్పినారు...

The visit was useful. Content was really very informative. From www.gifts-to-india.com/gifts_to_Chennai.asp

 
At 5:05 AM, Blogger Pallab గారు చెప్పినారు...

RightGadgets.In has definitely acquired as the gadget guru status among the gadget freaks. Up to date information of all the latest launch in the electronic products, the ease of placing the order and the quick and timely delivery are the ones to watch out form this online concern. Visit www.rightgadgets.in for a quality trip into the electronic world.

 
At 2:31 AM, Blogger ankita గారు చెప్పినారు...

Keep up the good work. Best of luck. From www.rightbooks.in/product_details.asp?pid=9780552165525

 
At 2:52 AM, Blogger Alokita Bose గారు చెప్పినారు...

The visit was useful. Content was really very informative. From www.rightbooks.in/product_details.asp?pid= 9780552775762

 
At 3:49 AM, Blogger In the sea గారు చెప్పినారు...

“In the sea there are crocodiles” by Geda Fabio is the story of the orphan who fought all his difficulties against all the odds. Just a kid of 10 years age, he had every reason to follow the wrong pathway, yet maintained his dignity, for the sanctity of his survival. Geda Fabio has scripted his hear warming story, and a click at www.rightbooks.in/product_details.asp?pid=9780857560087 will let you have that.

 
At 2:44 AM, Blogger supriya గారు చెప్పినారు...

Delivery is as important as choosing the right one. This is more important in case of the online book shopping, and it’s the network presence that makes the difference. More the spread, less is the time for delivery, and certainly the intangible asset called goodwill increases. A click at www.rightbooks.in/Delivery_Locations.asp will make the visitor understand the details of the presence that RightBooks.In enjoys all over India.

 
At 9:49 AM, Blogger Sandhya గారు చెప్పినారు...

Glad to see your blogs. Very interesting. Thanks for sharing
Keep up good work. Send Flowers to Chennai please visit. Flowers to Chennai

 
At 10:31 PM, Blogger subhasree గారు చెప్పినారు...

Keep up the good work. Best of luck. From www.rightbooks.in/product_details.asp?pid=9780099558286

 
At 1:34 AM, Blogger supriya గారు చెప్పినారు...

Celebrations uplift spirit, and gifts simply fuel the celebration spirit further. Brilliantly crafted floral artistic works, food items to bring a tasty treat, showpieces to showcase your taste for creativity-all awaiting at www.indiafloristnetwork.com/RAKHI_TO_USA.asp your visit. Just drive in and get your glittering gift ideas.

 
At 11:02 PM, Blogger avijit గారు చెప్పినారు...

All on a sudden the ambience of your loved ones turn beautiful like never before, because you have conveyed your presence to them. Gifts symbolize your affection and passion for them, and they heartwarmingly recall you yet again. Visit www.hyderabadonlineflorists.com for more details.

 
At 5:13 AM, Blogger Shampa గారు చెప్పినారు...

A kid grows up with listening the famous children tales. Although most of them are fictitious, and aim mainly for the fun purpose, but they have another role to play. They are responsible for inserting the morale value within your kid's mindset when they are still budding. A visit to www.rightbooks.in/Items.asp?cid=1&fc=5&pt=3 will let you do it more effectively.

 
At 4:38 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

Your Rakhi threads symbolize the eternal togetherness; your Rakhi Puja thalis mark your best wishes for rest of the lives of your siblings. This festival is something that will make your presence felt among siblings forever. Visit www.gifts-to-india.com/rakhi.asp for more details.

 
At 9:52 PM, Blogger Manoj Shrestha గారు చెప్పినారు...

Flowers are the true messengers not just for your hearts, but for the concerned appeal and theme of the festival as well. A simple flower can bring the million-watt smile to your loved persons, because flowers are always associated with something very special. Items like confectionaries, foodstuffs, and non-perishables are the ideal companions for flowers, when it’s about forming the ideal gift package. Visit www.flowerstoindiatoday.com to have them all at one click.

 
At 12:37 AM, Blogger thejapanflorist గారు చెప్పినారు...

New age gadgets are capable of doing the multitasking acts, and baby-sitting gadgets are great examples of that. Modern day baby-sitting gadgets look after the baby’s comfort by all means. Definitely this facility reduces the workload on mothers, and the visitor can just visit www.righttoys.in/items.asp?item=PramsStrollers_Toys_India_Online&cid=23&scat=224* and enjoy these multitasking stuffs.

 
At 11:47 AM, Blogger Bangalore Online Gifts గారు చెప్పినారు...

Nice blogs!!! I have enjoyed looking your blogs. Keep up the great work and Info. Send Gifts to Bangalore please visit. Gifts to Bangalore

 
At 12:24 AM, Blogger thejapanflorist గారు చెప్పినారు...

Giving baby the most effective breast-feeding is essential task in the motherhood phase. Simultaneously, a woman has to look after herself as well. Mother care products are designed to execute this dual role playing, and one can try www.righttoys.in/items.asp?item=Mother%20Care%20Product_Toys_India_Online&cid=23&scat=298* to have it.

 
At 3:57 AM, Blogger rightgadget93 గారు చెప్పినారు...

Style with utility, yet at a reasonable price. That’s an LG mobile for the user. Mobiles are the modern day gadgets that make the user absolutely a style icon. With its diverse utility applications and stunning finishes, really LG mobiles are the rockers of the mobile trade. One can surely look up to www.rightgadgets.in/items_subcat.asp?Category=Mobiles_India_Online&cid=1&brand=LG for more details.

 
At 2:31 AM, Blogger Paper testing గారు చెప్పినారు...

send online flowers

 
At 6:56 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

yeezy boost 350 white
kate spade sale
jimmy choo shoes
ugg outlet
ugg outlet
omega watches sale
polo ralph lauren
ugg boots
ralph lauren uk
cheap ugg boots

 
At 8:09 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

nike trainers
philadelphia eagles jerseys
bengals jersey
ray ban sunglasses outlet
nike outlet
nike outlet
coach outlet
cheap basketball shoes
clippers jersey for sale
michael kors handbags

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home