"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, December 21, 2008

Steps to promote Telugu culture in Mauritius

Kakinada: The ఆంధ్ర లలిత కలా సమితి (Andhra Lalitha Kala Samithi) of Mauritius is making efforts to protect Telugu culture in the island nation and focussing on the need for every person in Andhra Pradesh to contribute his/her mite to enrich their State’s culture and heritage. Use of Telugu language played a crucial role in this endeavour, according to samithi president Sanjeeva Narasimha Appadu.

Speaking to reporters at Viswa Viznana Adhyatmika Peetham, Pithapuram, on Thursday in the presence of the peetham founder Umar Alisha, Mr. Appadu said the organisation was spreading awareness about the importance of protecting our culture and heritage through its quarterly magazine Andhra Lalitha Kala and conducting other events to promote the Telugu culture and its values throughout the world. Mr. Appadu said he keeps visiting Andhra Pradesh to coordinate the samithi’s activities and this was his second visit to Viswa Viznana Adhyatmika Peetham which was striving to spread the fragrance of Telugu culture and traditions.

Peetham founder Umar Alisha said his discourses were regularly broadcast by the Mauritius state radio which has Mr. Narasimha Appadu as its chief Telugu programmer. Mr. Alisha further opined that Telugu language should be promoted by every citizen of the State if it were to withstand the onslaught of Western influences.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 6:38 AM, Anonymous Telugu Sahityam గారు చెప్పినారు...

nice post I like it. keep it up.
Thnak you

 
At 1:41 AM, Blogger LCc 03 గారు చెప్పినారు...

nmd
air max 90
kobe shoes
nike air max
longchamps
adidas ultra boost
john wall shoes
curry 4
yeezy shoes
hogan outlet online

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home