"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, October 30, 2007

Telugu Linguists’ Forum meet - Nov. 6th & 7th

HYDERABAD: Scholars from various parts of the country will participate in the Telugu Linguists Forum’s first national conference being organised on November 6 and 7 at the Centre for Applied Linguistics and Translation Studies, University of Hyderabad, Gachibowli.

The main aim of the conference is to bring linguists on a single platform and discuss the various theatrical and applied issues related to Telugu, said K. Rajyarama, coordinator, and J. Prabhakar Rao, general secretary of the forum.

There would be presentations on various aspects of Telugu linguistics, place of Telugu among the Dravidian languages, modern methods of language teaching, computerising Telugu, as home language, etc.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 12:56 PM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

Hi!
I’ve been looking through the section for quite a long time but was feeling shy to subscribe.
today some new cheap sun glasses links for my friends!
[URL=http://sunglasses-for-less.sunglassescheapcheapcheap.info/map.html]sunglasses for less[/URL]
[URL=http://sunglassescheapcheapcheap.info]cheap sunglasses[/URL]
[URL=http://chanel-silver-sunglasses.sunglassescheapcheapcheap.info]chanel silver sunglasses[/URL]
[URL=http://mazzi-sunglasses.sunglassescheapcheapcheap.info]mazzi sunglasses[/URL]
[URL=http://perscription-sunglasses-valentino.sunglassescheapcheapcheap.info]perscription sunglasses valentino[/URL]
[URL=http://sunglasses-clip-on.sunglassescheapcheapcheap.info]sunglasses clip on[/URL]
[URL=http://top-brands-sunglasses.sunglassescheapcheapcheap.info]top brands sunglasses[/URL]
[URL=http://famous-designers-sunglasses.sunglassescheapcheapcheap.info]famous designers sunglasses[/URL]
[URL=http://chole-sunglasses.sunglassescheapcheapcheap.info]chole sunglasses[/URL]
[URL=http://versace-mens-sunglasses.sunglassescheapcheapcheap.info]versace mens sunglasses[/URL]
[URL=http://julbo-sunglasses-website.sunglassescheapcheapcheap.info]julbo sunglasses website[/URL]
[URL=http://versace-cutout-temple-wrap-sunglasses.sunglassescheapcheapcheap.info]versace cutout temple wrap sunglasses[/URL]
[URL=http://coco-chanel-replica-sunglasses.sunglassescheapcheapcheap.info]coco chanel replica sunglasses[/URL]
[URL=http://prada-sunglasses-06e.sunglassescheapcheapcheap.info/map.html]prada sunglasses 06e[/URL]
[URL=http://kids-sunglasses.sunglassescheapcheapcheap.info]kids sunglasses[/URL]
[URL=http://older-armani-sunglasses.sunglassescheapcheapcheap.info]older armani sunglasses[/URL]
[URL=http://styleyes-sunglasses.sunglassescheapcheapcheap.info]styleyes sunglasses[/URL]
[URL=http://sunglasses-bugatti.sunglassescheapcheapcheap.info]sunglasses bugatti[/URL]
[URL=http://christain-dior-sunglasses.sunglassescheapcheapcheap.info]christain dior sunglasses[/URL]
[URL=http://victoria-sunglasses.sunglassescheapcheapcheap.info]victoria sunglasses[/URL]
[URL=http://roxy-foxy-sunglasses.sunglassescheapcheapcheap.info]roxy foxy sunglasses[/URL]

Your [b]sun glasses[/b] doctor

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home