"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, June 03, 2007

Ministry to promote Telugu culture, language mooted

CHENNAI: The three-day All-India Telugu Conference concluded here on Sunday with a resolution urging the Andhra Pradesh Government to create a ministry for preserving and promoting Telugu culture and language and to deal with the problems of Telugus living outside the State.

While thanking Chief Minister Y. S. Rajasekhara Reddy for assuring to constitute a House committee for taking up the problems of Telugus in neighbouring States with their Governments, the conference appealed to him to speed up the process. It also urged him to take up with the Centre, the issue of classical status for Telugu.

BEd course in distance mode with Telugu methodology was another issue mooted to benefit Telugus. The meeting urged the Government to pressure neighbouring governments to fill the vacant posts of Telugu teachers.

Later at the valedictory function, Union Minister of State for Human Resources Development D. Purandareswari, responding to a resolution gave an assurance that she would leave no stone unturned in getting classical status for Telugu. The problems of Telugus living in other States would also be taken up, she said, releasing a souvenir brought out by `Telugu Vaani'.

The third day session began with seminars on Telugu history and culture and on the impact of globalisation on the two.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 1:00 PM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

Awarding classical status is based more on political clout than reality. It is a shame to Telugus with a big majority in the central government could not muster enough support to get the classical status.

 
At 3:47 AM, Anonymous kumar గారు చెప్పినారు...

మినిస్ట్రీ చేసే ప్రచారం కన్నా www.quillpad.in/telugu లాంటివి ఎక్కువ ప్రచారం చేస్తున్నట్టున్నై. చాలా మంది తెలుగు వాడడం వలన ఇంటెర్నెట్ లో అందరికి తెలుగు ఉందని తెలుస్తుంది. ఏమంటారు?

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home