"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, January 24, 2007

New twist to CP Brown photo row

The photo is being sent to London library for crosscheck with a group photograph

TIRUPATI: The controversy surrounding the chance finding of a rare photograph of the legendary British Collector of Kadapa, Charles Phillip Brown, appears unlikely to die down.

It may be recalled that a team of TTD officials, led by SV Digital Library director Bhuman, stumbled upon what was believed to be the first-known photograph of Brown, a patron of Telugu language, at Ellutla of Gurramkonda mandal in the district.It was believed that the Collector, during a visit to Ellutla to solve a land dispute, had posed for the photograph in deference to the wish of the village Karanam.

Doubt raised

No sooner did the report appear in the media that a section of historians and litterateurs raised doubt that the British `dora' in the photograph might not be that of Brown. It was even stated that the science of photography did not evolve at the time the photo in question was taken.

`Major breakthrough'

Addressing mediapersons here on Tuesday, Mr. Bhuman called the `discovery' a major breakthrough in the field of Telugu literature and history. Quoting World Wide Web sources, he maintained that the origin of photography dated back to 1826 AD and the Brown photo had been taken somewhere around 1850 AD. Also, the imaginary portrait of Brown, drawn by Mynampati Subramanyam, was based on the photograph of his father David Brown. "When photography was very much there during the time of his father, how does this question arise?" Mr. Bhuman explained that the photo was being sent to a library in London to cross-check with a group photograph of officers, including Brown. To find out the period in which the photo was taken, it would be sent for carbon testing, he added.

Muddaraju Subba Rao,of Ellutla village who was instrumental in bringing the photo to light, said that his great grandmother Buchamma (who is no more) had told him that the Britisher in the photograph was CP Brown.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home