"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, December 17, 2006

విశాఖపట్ణం: Scientific seminar on Telugu, Hindi in the city

VISAKHAPATNAM: A two-day national seminar on the scientific and technical terminology in Hindi and Telugu would begin in the city on Saturday under the auspices of the Andhra University Hindi Department and Commission for Scientific and Technical Terminology of the Union Human Resource Ministry.

Noted Hindi writer and former Rajya Sabha member Ratnakar Pandey, who briefed mediapersons about the seminar said nine professors of Hindi and Telugu who retired between 1998 and 2006 in South India would be honoured in the function. Among other things the seminar would deliberate the theoretical aspects of the two languages, how words are coined, Hindi-Telugu comparative terminology and scientific and technological terminologies available in the languages.

Visakha Hindi Parishad (VHP) president and seminar convenor S.M. Iqbal said a best Hindi writer award would be given during the meet. The award, the "Umar Alisha gold medal", is sponsored by Dr. Umar Alisha, the ninth head of Sri Viswa Vignana Aadhyatmika Peetham and Chairman of Umar Alishah Rural Development Trust, Pithapuram, he said.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home