"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, December 13, 2006

It will be only Telugu in Secretariat soon: ABK

GUNTUR: The days when all the official communication in the secretariat will be in Telugu are not far off with the employees of the secretariat being trained in the use of Telugu software.

State official language committee chairman ABK Prasad said that the free online training is being imparted by the National Informatic Centre.

Speaking at an awareness seminar on 'Telugu Language' held by the district-level తెలుగు వికాసం (Telugu Vikasam) at Sri Venkesteswara Vignana Mandir here on Tuesday morning, he reiterated that the Telugu as a language would be accorded the status that is due to it only when all the correspondence in the government departments was done in Telugu.

District collector G Jayalakshmi said that mandal-level committees have been set up to oversee the implementation of Telugu in the district.

Superintendent of police B Sivadhara Reddy said that all First Information Reports were being written in Telugu in Guntur district.

Joint collector Rahul Bojja, district language committee members VV Subba Rao, district educational officer Ramalingam and Zilla Parishad CEO P Sudhakara Rao were present.

Courtesy: NewIndPress


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 11:50 PM, Blogger jas_tech గారు చెప్పినారు...

Hey thatz cool, a Telugu blog! Keep it rolling.

Here is a new website on Hinduism / Sanatana dharma, the topics covered will be very useful for people who are new to Hinduism. If you are looking for information on Hindu Gods and Goddesses, their pictures, mantras, spiritual info, epics, please do visit. It is a well designed site and easy to find information. Please use the site for your learning, school projects etc. 

http://dharma.indviews.com

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home