"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, December 10, 2006

C.R. Reddy statue to be installed in Chittoor

Sunday December 10 2006 09:50 IST

CHITTOOR: CR Reddy Memorial Trust here will commemorate the 116th birth anniversary of noted educationist Cuttamanchi Ramalinga Reddy on December 10.

Secretary of the Trust, M V Kesav Reddy said the memorial award lecture which would be delivered by noted litterateur and Mysore University Telugu department head RVS Sundaram.

Prizes to the winners of elocution and essay-writing competitions for high school and college students would be given at the function. The trust is planning to install a statue in the town soon.

The trust also brought out three books మహా మేధావి సీ.ఆర్.రెడ్డి (Maha Medhavi CR Reddy), మహా మహోపాధ్యాయ సీ.ఆర్.రెడ్డి (Maha Mahopadhyaya CR Reddy), విమర్శక మేధావి సీ.ఆర్.రెడ్డి (Vimarshaka Medhavi CR Reddy) marking the centenary celebrations.

Two books in English comprising his articles ‘CR Reddy, politics and nationalism, ‘Democracy of Indian Constitution and National Integration’ by CR Reddy were published by the trust in 2005.

Cuttamanchi Ramalinga Reddy (1880-1951), widely known as Dr CR Reddy, was an outstanding intellectual of his time. Born at Cuttamanachi now forming part of Chittoor town, he brought nation-wide renown to his place of birth.

A multi-faceted personality, Reddy began writing poetry in Telugu during his school days in Chittoor. Later he joined the Madras Christian College.

The Andhra students of Madras Christian College honoured Reddy with a prize for his work ‘Musalamma Maranam’.

He had his higher studies in Cambridge University and was the first Indian to be elected as vice president of the Cambridge Union.

Courtesy: NewIndPress


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home