"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, September 30, 2006

(Warangal) బతుకమ్మ : Festival of Mother Goddess

Gollapudi Srinivasa Rao

Songs sung by women during the Bathukamma festival are essentially an appeal to goddess Gauri to come back to the earth

TELANGANA SPECIAL: Women taking part in the Bathukamma festivities in Warangal on Friday

WARANGAL: As the clock ticks away heralding the sunset, the lanes and bylanes of Hanamkonda, Kazipet and Warangal brighten up. Women - young and old - in their best attire head to the nearby temples or street corners to celebrate Bathukamma.

Women and children carry plates arranged with flowers of different colours and species in a cone shape. They vie with one another in arranging the flowers as high as possible. Though the evening rituals last for an hour, the women wake up early and prompt their children to collect as many flowers as possible from the neighbourhood. All the flowers available during the season - cassia (thangedu), Luffa (Beera), celosia (gunugu), nelumbo (thamara), cucurbita (gummadi), marigold (banthi), crossandra (kanakambaram), ixora (ramabhanam), hibiscus (nithya malli) and so on are collected and splendidly arranged in an enticing fashion. They are named `Gauri' and adored as a goddess.

Folk tunes

Women mostly gather at the Thousand Pillar temple, Bhadrakali temple, Padmakshi temple in Hanamkonda and some of them look for spacious street corners in their respective localities. They form a circle and place their flowers in the middle. They go round clapping and dancing rhythmically. All songs carry the essence - `long live mother' - urging the goddess to take birth. These moments last for nine days during the Durga Navaratri celebrations preceding Dasara.

Legend has it that king Daksha performed a `yagna' and invited all but his youngest daughter, Gauri, who married Lord Siva against his will. However, Gauri turns up at the place and is insulted along with her husband. Gauri then kills herself. Wishing to bring her back to life, women present there make an image with turmeric paste and worship her urging her to come back to life.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home