"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, September 25, 2006

All India Telugu Conference in Chennai in May, 2007

Two-day meet will discuss propagation of the language and culture

CHENNAI : The 5th All India Telugu Conference organised by Potti Sreeramulu Telugu University, Hyderabad, will be hosted in Chennai during May next year.

The two-day conference, which will be organised under the aegis of the Andhra Pradesh Government, will discuss propagation of the Telugu language and culture.

The International Telugu Institute of the Potti Sreeramulu Telugu University will be the nodal agency for the conference. C.M.K.Reddy, president of All India Telugu Federation and convenor of the conference, said that a committee comprising members of several Telugu organisations and eminent personalities would be formed to address various issues regarding the conference.

Second time

The conference is being held for the second time in Chennai. The venue of the conference is yet to be decided. Besides renowned Telugu personalities, Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Rajasekhara Reddy and union ministers are also expected to participate in the event.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 7:13 PM, Blogger Benny గారు చెప్పినారు...

Their view to the discriminating gentleman could be worn with sports activities outfits or with rolex replica uk formal attire. Rolex style watches can go for as a lot as 3,800 to a little over $100 as a replica. With hublot replica uk making this sort of a style fervor with many people who dress to produce a statement, it is actually at all times safer when buying a Cheap of a name brand name to store on the net. Shopping fake rolex sale the internet from an approved replica watches sale you the selection of all accessible designs in a more than affordable price and complete anonymity. No 1 want know how much you in fact paid out for your view but you and your credit card. The trouble in shopping in a jewelry retailer at a mall or in a town is the fact that you are dealing having a person who will arrive to know you, if he does not already, and could fake rolex sale tell other people that you purchased this sort of and this sort of a watch.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home