"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, September 24, 2006

Vishakhapatnam: అక్కినేని నాటకోత్సవాలు (Akkineni Natakotsavalu) from Monday

VISAKHAPATNAM: To the delight of lovers of theatre arts in the city, the fifth annual Akkineni Natakotsavalu will be conducted by Akkineni Natakotsavalu Committee at Kalabharati auditorium from Sept 25 to 28.

According to a press release, two plays, Shooting the Sun and Who are We ? will be performed by Manipur Theatre Academy, under the direction of Sarungubham Biren on Sept 25 and 26 respectively.

Another two plays, వైతాలికుడు (Vaitalikudu) and తెలుగు వెలుగులు (Telugu Velugulu), will be performed by Kalavani Ubhayagodhavarula Jilla from Rajahmundry, under the direction of V Sundara Rao on Sept 27 and 28 respectively.

Courtesy: NewIndPress


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home