"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, September 09, 2006

Telugu schoolboy's Guinness foray

Nishchal Narayanam

Child prodigy నిశ్చల్ నారాయణం (Nischal Narayanam) beat his own teacher to set a new world record for memorising 225 random objects earning a place for himself in the Guinness Book of Records. Narayanam, 11, a Class VI student of the Gitanjali School, Hyderabad, beat his own master Squadron Leader Jayasimha, who had set the record in 2005 by memorising 200 objects.

Narayanam was not only able to recall all 225 assorted objects but he also remembered the numbers assigned to them.

“Initially I was very tense. But after I was blindfolded I became relaxed and just took the name of God. I was confident I would be able to make it.I am very excited after having achieved this feat. All the credit goes to my mother who is my mentor,” said Narayanam.

His father N Nageswara Rao is the managing director of NCS Group of Companies, while mother N Padmavathy is a housewife with a PhD in Sanskrit.

The young genius loves to play chess, abacus and cricket and likes spending time with friends. Narayanam solves mathematical problems with the help of the Universal Concept of Mental Arithmetic System, a method that works faster than a computer.

He can also perform rare feats on the abacus and blindfold chess. To help children learn mathematics quickly, he has developed Math Lab consisting of six volumes of books and some teaching aid material.

Narayanam says, “You need intense concentration for sitting at least three to four hours without looking at external things. But I enjoyed it every time I practised.”

A TV show and the the experience of watching Jaisimha motivated Narayanam. Some day in the future Narayanam hopes to be a good mathematician and help weak students.

Courtesy: Financial Express


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 8:52 PM, Blogger 郑佳颖 గారు చెప్పినారు...

stephen curry shoes
yeezy boost 350 v2
patriots jerseys
nike dunks
retro jordans
michael kors handbags
tom ford sunglasses
air max 95
adidas tubular
yeezy

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home