"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, April 06, 2006

Unicode Official Telugu page is now Live !

I am happy to inform that within 4 days of starting on this ( http://tinyurl.com/hgh4m ), the Official Telugu translation page about Unicode is now up on the website of the Unicode Consortium.

http://www.unicode.org/standard/translations/telugu.html

Thanks to Veeven, Chaduvari, and all the members of the TeluguBlog Community.


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 8:43 PM, Blogger 郑佳颖 గారు చెప్పినారు...

falcons jersey
gucci belts for men
michael kors outlet
nike air max
adidas tubular x
louboutin shoes
yeezy boost
adidas superstar
yeezy boost
nhl jerseys

 
At 5:54 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

cheap jordan shoes
nike tn
gucci sito ufficiale
nike trainers
longchamp outlet
moncler jackets
mlb jerseys
louboutin shoes
rolex watches
prada outlet

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home