"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, December 17, 2005

Srikakulam : SP for all official dealings in Telugu

`Use of mother tongue reflects one's culture and enhances self-respect'

  • Difficulty in down loading the recently released Telugu software; its font is unreadable and clumsy, the SP admits
  • After Ugadi, all official communication with higher ups to be in Telugu only

Srikakulam : Superintendent of Srikakulam A.S. Garappa has shown the way for implementation of Telugu in all official communications. A lover of letters, Mr. Gurappa feels that love for one's own language is a strong binding force and one should be proud of promoting his mother tongue.

"If there is no difficulty in communicating in our mother tongue in our daily life, why should there be any difficulty in communicating in the same language in official dealings." It is this belief that has made him issue directions to all the employees concerned in his department to carry on all official transactions in Telugu.

A change is there for all to see. Whether it is the first information report (FIR), a case diary (CD) or other routine documents, the language should be Telugu.

A signal is sent that letters in Telugu will be attended to promptly. Speaking to The Hindu , Mr. Gurappa says that he has instructed the PRO to prepare models in Telugu for all official communications.

Most of the time, the format will be the same, he adds, pointing out that as time passes, everyone will be accustomed to the use of Telugu.

Teething problems

There are of course teething troubles. For example, the results of recently released Telugu software is discouraging, to say the least.

There is difficulty in down loading. The font is unreadable and clumsy.

He has however fixed a target, which is to ensure cent percent use of Telugu in all communications in the department at the district level by next Telugu New Year. Then on wards official communications with the higher ups will also be in Telugu only, Mr. Gurappa asserts.

Use of ones mother tongue is more than just using Telugu. It reflects ones culture, it enhances self-respect and cements the bond among people who speak in their mother tongue. An interesting feature in his office room is the board displaying the names of SPs who had worked in the district after independence.

There are 40 names and all the names are written in English except the last one--S.A. Gurappa-- which is in Telugu. This is an indication that Mr. Gurappa means what he says.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home