"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, November 23, 2005

International Telugu meet to be held in Dubai


Thursday November 24 2005 00:00 IST


HYDERABAD: The 7th International Conference of the World Telugu Federation (WTF) will be held in Dubai, in April next year.

Disclosing this at a press conference here on Wednesday, WTF president V L Indira Dutt said a delegation of the federation met Chief Minister Y S Rajasekhara Reddy on Tuesday and invited him to inaugurate the conference.

She said that holding the conference at Dubai would allow Telugus living in the Gulf countries to participate in large number in the world-level meet of Telugu-speaking people, showcasing their culture, history, literature and folk arts.

The other events of the meet include a `fashion show' and a cultural show by popular film stars, she added.

She said that the highlight of the two-day conference would be seminars on trade, commerce, industry, science, health and medical sciences where nationally and internationally reputed economists, businessmen and industrialist would participate.

This was meant to promote business and industrial opportunities in the country in general and the State in particular.

Vizag Regional Centre of WTF chairman Y Lakshmiprasad said that the foundation stone for the ‘Telugu Samskrithika Niketanam', (Telugu Culture and Heritage Museum) atop Kailasagiri Hill, Visakhapatnam would be laid in December.

Courtesy: NewIndPress


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home