"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, November 23, 2005

Telugu poetry award for English teacher

VIJAYAWADA : Ch. Satyanarayana, an English teacher at Sri Krishnaveni Talent School, has won the Ranjani-Kundurthi Award for 2005 at a national-level Telugu poetry competition held in Hyderabad recently.

ఉపాధుయుడు ("Upadhyayudu") a poem penned by Mr. Satyanarayana, is adjudged the best in the competition organised by the రంజని-తెలుగు సాహితి సమితి ( Ranjani-Telugu Sahithi Samithi ), which is formed by employees of AG Office, Hyderabad.

He will receive the award at a function to be held in the State capital in December.

Written in the form of an appealing address to the student, the poem runs like a stream of songs sung in praise of the teacher for straining himself to spread knowledge and wisdom.

It has mellifluous lines: "బుక్‌ అనే ఏటి ఒడ్డున, అక్షరాల గవ్వలని ఏరుకొంటు, నీకోసం విఞాన మాలల్ని అల్లుతుంటుంటాడు" ( "Book ane eti odduna, asksharala gavvalani erukontu, neekosam vignana maalalni allutuntadu") [the teacher throngs the shores of books, picking up shells to weave garlands of knowledge for you].

Mr. Satyanarayana says that writing Telugu poetry has been a great fascination for him and he won a national-level competition conducted by the American Telugu Association in 2004.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home