"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, November 23, 2005

US Academics visit SVU Telugu Department

Department's work in folk studies lauded

TIRUPATI: Two US academics engaged in research on folk culture, arts, literature, etc interacted with their counterparts in the SVU's Department of Telugu Studies on Monday. Joice Flueckinger from Emory University and K.Vimala from the University of Chicago were here on the SVU campus at the invitation of Vice-Chancellor S.Jayarama Reddy.

In the course of her interface with the HoD and other faculty members of the SVU's Department of Telugu Studies, Dr. Flueckinger said that as part of her research project on folk culture, she was currently engaged in a critical study of the famous `Tirupati Gangajathara' ( తిరుపతి గంగాజాతర )-- an annual folk festival observed with a lot of fanfare in the temple city. She acknowledged that she could secure a lot of useful information and data on the festival and other related subjects and thanked the university for its collaborative efforts.

Her fellow researcher from the University of Chicago, Ms. Vimala, lauded the pioneering work being done by the university's Telugu Department in the realm of folk studies and said that the present tie-up between the SVU and the two universities would lead to many more such collaborative initiatives in future between them.

Among the participants from the SVU in the interactive session were the HoD, V.Chandrasekhar Reddy, faculty dean P.Narasimha Reddy and another faculty member Petasri whom the Vice Chancellor designated to assist the two US researchers.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home