"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, July 18, 2005

Tagged...infected...!

Infected with the 'Book Tag' bug...thanks to Kiran. :)

So what is this 'Book Tag' stuff all about?
Well...all you need to do is write a post on The number of books you own, Last book you bought, Last book you read, The book that you are reading now, Books which mean a lot to you and stuff like that. In the end you need to find 5 victims to whom you can pass on this bug (this part seems to be the most interesting :-)).

I guess 'books' here should also include non-fiction and technical books right? And i guess an internet addict like me (nowadays im recovering!) will be reading a lot of textual matter which is not from the traditional books made of paper.

So starting with these non-books first...I am a news addict. I need a regular dosage of latest news from all over the world, otherwise my day is not complete.
a FEW of the news websites i frequent are:

* The Hindu

* The Times of India (this has become more of a masala tabloid nowadays)

* CNN

* Deccan Chronicle

* Eenadu

and many many more...

Last Book i read (non-technical): Atlas Shrugged by Ayn Rand
Awesome book! Excellent.

Present Book i am reading (or rather referring to): Opengl Red Book ...no fiction presently :(

Another great book i read ( i did manage to finish it!) -
Gone with the Wind
This classic also gave me a lot of knowledge about America before the civil war

Coming to Telugu...all my friends know me as a Telugu fanatic.
So they were not very surprised when i used to buy a load of books whenever there was a Visalandhra book exhibition in the town.
These included Thyagaraja kiratanalu, 'Mahaprasthanam' by Sri Sri, Annamayya kirtanalu, Sumati Satakam, karnataka sangeetam, pindi vantalu(!), Andhra Desam lo Buddha matam (dont remember the exact name) etc . Though i was not very fluent in reading Telugu script (i grew up as a pravasa andhrudu in n.india), i did make a sincere effort in reading them. I esp. loved the Annamayya kirtanalu.

When i was further younger, the magazines i used to read were Misha (the wonderful Russian magazine for kids), Chandamama, Famous Five, Hardy Boys, Champak...and lots of other Russian books, which we used to buy at book fairs.

and yes...i used to love Tintin comics.

ok..so that was about the books i used to read....hopefully i will resume reading fiction and novels again..once times change for better...

Now the part i like the most....

My victims to whom i pass on this bug are :-

Harinath

Asankhya

Darthcoder


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 10:23 PM, Blogger Harinath Mallepally గారు చెప్పినారు...

Even you are affected with this bug.check
Here

 
At 6:04 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

ugg boots
replica watches
cheap ugg boots
nike blazer pas cher
nike huarache
green bay packers jerseys
ugg outlet
ugg outlet
fitflops
nike air max 90

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home