"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, July 16, 2005

Padma v.0.3.3

Padma is a Mozilla-based extension for converting Telugu text between various public and proprietary formats.

The latest development release v0.3.3 now includes support for Hemalatha - a CDAC developed font used by Andhra Prabha among others. Padma is a great tool for converting Eenadu, Andhra Jyothi and now Andhra Prabha articles into unicode and publishing in blogs.

Padma v0.3.3 can be downloaded from HERE


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 10:05 PM, Blogger Harinath Mallepally గారు చెప్పినారు...

Hey will this let me read eanadu on Firefox?

I installed but still no telugu on eenadu.net only just some junk i can see on firefox.

i always wanted to read eenadu on firefox.

any hints?

 
At 9:24 PM, Blogger v_tel001 గారు చెప్పినారు...

Yes..we can read Eenadu and Andhra Jyothi on Firefox using this. Just do Select All and right click mouse...and do 'Transform to Telugu'

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home