"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, July 12, 2005

Telugu will be TTD's lingua franca

State follows example of Karnataka, Tamil Nadu

TIRUPATI: Apparently stung by the effective implementation of the mother tongue as the official language in Tamil Nadu and Karnataka, in contrast to its non-compliance in its own administration, the TTD on Tuesday announced that the official correspondence in all its offices would henceforth be only in Telugu.

"Living as we do in a democracy, we must respect the language used by the majority and not the one used by the least number of people -- obviously English," averred the TTD's Joint Executive Officer, N. Mukteswara Rao, at a review meeting with all the heads of departments.

Howlers tolerable

Mr. Rao said that even if the staff committed grammatical mistakes and errors in the note files, they need not bother about them much, as the language and drafting prowess would improve with constant use. Plus, there are always the handbooks on English-Telugu equivalents that we are going to supply to the staff. That should make their jobs easier, he said.

New Vahanams

Lord Govindaraja, the presiding deity at Tirupati, would soon get a set of ten brand new Vahanams and a proposal to this end has been finalised. Mr. Mukteswara Rao said that work is underway to chisel out a new Garuda Vahanam and Gaja Vahanam in wood for the temple of Goddess Padmavathi. Once the carving work on wood is over, it would be copper plated and given a gold covering, he added.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


3 Comments:

At 9:18 PM, Blogger kiran kumar Chava గారు చెప్పినారు...

This is a good news.
TTD is always the first to use technology in state.
Hope they will use this telugu unicode and make lot of difference.

This is something our state govt should also follow.

 
At 5:27 PM, Blogger v_tel001 గారు చెప్పినారు...

Yes, it is good to see that TTD is making efforts to implement usage of Telugu.
Hopefully they will bring out more material in Telugu unicode online which could include conversion of religious texts into unicode.

 
At 6:05 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

ugg boots
replica watches
cheap ugg boots
nike blazer pas cher
nike huarache
green bay packers jerseys
ugg outlet
ugg outlet
fitflops
nike air max 90

 

Post a Comment

<< Home