"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, July 02, 2005

Annamayya works go from plates to Net

A.D. Rangarajan

Special camera from US to capture impressions on copper


PATH TO PRESERVATION: Copper plates bearing Annamayya sankirtans, that will be digitised soon.

Once again, technology has come to the rescue of our priceless literature. Plans are afoot to preserve the `sankirtans' of Annamacharya in digital format and make them available on the Net.

The saint-poet had composed over 32,000 songs in praise of Lord Venkateswara and His consorts on palm leaves, which were replicated on copper plates during the reign of Saluva Narasimharaya of Vijayanagara dynasty. However, copper plates containing only 12,000 songs could be salvaged.

Three dimensions

The TTD management preserves these plates at its archaeological museum, near Govindarajaswamy temple here.

The plates are of three dimensions -- some as big as a marble slab, some larger than the face of a brick, while some are wafer-thin palm leaf-shaped sheets. The compositions of Annamayya, his son Peda Tirumalacharya and grandson, China Tirumalacharya, figure on these plates.

The rare works include `laghu kritis', `srungara kirtans', `adhyatmika kirtans', `dwipadams' and `srungara manjari'.

The Universal Digital Library (UDL) of the US, founded by Raj Reddy, a professor of Computer Science and Robotics at Carnegie Mellon University, has been working in association with the TTD's Sri Venkateswara Digital Library (SVDL) in scanning ancient texts and scriptures. In the latest move, these copper plates are planned to be digitised.

The SVDL director, Bhuman Subramanyam Reddy, says, "Since regular scanners cannot be used to capture impressions on copper plates, we procured a special digital camera from the UDL".

Once preserved in digital format, the content will be uploaded to the World Wide Web to be made available to the literature lovers all over the world.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 2:18 PM, Blogger blogger గారు చెప్పినారు...

meeru garvinchadhagga blog start chessaru...

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home