"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, June 17, 2005

Telugu fonts to RTS conversion

The latest version of Padma , Padma-0.3.2 has been released. You can convert from Telugu script for the dynamic fonts (Eenadu, Shree Tel 0900) as well as Unicode to RTS scheme on your firefox browser.

Download Padma-0.3.2 plugin from HERE.


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 7:58 AM, Blogger amany గారు చెప్పినారు...


شركة مكافحة حشرات بالكويت
شركة نقل عفش بالكويت
شركة تنظيف منازل بالكويت
فني صحي بالكويت

 
At 8:28 AM, Blogger amany గారు చెప్పినారు...


شركة الرشيد للخدمات المنزلية
سباك بالكويت
شركة تسليك مجاري بالكويت
شركة تنظيف سجاد بالكويت

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home