"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, June 16, 2005

Telugu Scientist wins Indo-Canadian awardYears back, Tadepalli S. Murthy, also known as Tad Murthy, left his home state Andhra Pradesh for pastures new, not knowing what lay in store for him. Like him, many youthful talents left India at that time for better future. Some of them rose like meteor, excelled in their respective fields, earned name and fame and became internationally known. Dr.Tad Murthy falls in this category.

He was a young researcher at Andhra University before he decided to leave his country for new opportunities and carry on intensive study in a subject dear to his heart. Very few in India and, for that matter, in the world, had known about tsunami. Murthy’s talents and years of hard work sparkled in distant Canada. He played a key role in fine-tuning the tsunami warning system in Canada and was one of the chief architects of the Pacific Tsunami warning. Dr. Tad Murthy is the President of the Tsunami Society, Canada, vice-president of the Honolulu-based International Tsunami Society and currently associated with the University of Manitoba. He presently resides in Ottawa.

The Govt. of India recently approached him for helping set up a Tsunami warning system in the Indian Ocean. Murthy has now developed a blueprint for setting up a tsunami warning system in the Indian Ocean round the clock.

Murthy was recently honored by the Indo-Canada Chamber of Commerce at a special event in Toronto.

More about this HERE.


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 5:57 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

omega watches sale
coach outlet
ugg outlet
new york knicks jersey
atlanta falcons jerseys
hermes belts
cheap ugg boots
ugg boots
longchamp handbags
reebok shoes

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home