"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, July 19, 2008

దక్షిణ భారత పక్షులు : Telugu edition of 'Birds of South India' released :

HYDERABAD: For the first time, a field guide book in Telugu on birds of South India, with illustrations and their local names, was released here on Saturday.

The Telugu translation of Birds of South India దక్షిణ భారత పక్షులు (Dakshina Bharatha Pakshulu) will be a useful handbook not only for the frontline staff of the Forest department to help in bird observations, but also to avid birdwatchers, who may not understand English or English names.

The book, published by the Bombay Natural History Society, was authored by Richard Grimmet and Tim Inskip and translated through the initiative of the Birdwatchers’ Society of Andhra Pradesh (BSAP). Principal Chief Conservator of Forests and Chief Wildlife Warden Hitesh Malhotra released the book.

India and Maldives

The book covers about 600 species of birds from Central and South India, including Maharashtra, Pondichery, Andhra Pradesh, Goa, Kerala, Tamil Nadu and Lakshadweep and also of Maldives, said BSAP President Siraj Taher. He said the field guides were mostly in English and hence the effort to translate them into regional languages.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 9:21 PM, Blogger 林磊 గారు చెప్పినారు...

2018324 leilei3915
ugg boots
true religion outlet
mcm bags
coach outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
ray ban pas cher
canada goose
cheap uggs
true religion jeans

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home