"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, June 27, 2008

Rights panel asked to protect rights of children to learn Telugu

HYDERABAD : The తెలుగు భాషోద్యమ సామఖ్య (Telugu Bhashodyama Samakhya) and తెలుగు భాషా చైతన్య సమితి (Telugu Bhasha Chaitanya Samithi) have jointly appealed to AP State Human Rights Commission chairperson B. Subhashan Reddy to protect the rights of children to learn in Telugu medium.

In a memorandum submitted to Justice Reddy here on Thursday, a delegation comprising the representatives of the two organisations said that the State had a responsibility to provide free and compulsory education to every child in the 6-14 age groups.

Article 350 A of the Constitution envisaged that the State or local authority had the responsibility to provide education to the children in their mother tongue. The delegation consisted of G.S. Varadachari, C. Dharma Rao and K. Nageswara Rao.

They recalled that it was universally accepted that mother tongue was the best and easiest tool of learning and the same had been endorsed by the UN convention.

Courtesy: AndhraCafe


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home