"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, June 03, 2008

6వ అమెరికా తెలుగు సాహితి సదస్సు


YOU ARE INVITED

You are invited to participate in the 6th America Telugu Sahithi Sadassu (Telugu Symposium of America), the popular national forum for Telugu writers, scholars, critics, literary enthusiasts and all those who love Telugu language & culture in North America. The Symposium is organized by Vanguri Foundation of America (a non-profit organization dedicated to promote Telugu language and creative writing since 1994), well known Telugu web magazine www.koumudi.net, SiliconAndhra and several Telugu literary enthusiasts from Bay area. The previous such Symposiums were held in Atlanta (1998), Chicago (2000), Detroit (2002), New Jesey (2004) and Houston (2006).

The legendary Telugu writer & film actor Sri Gollapudi Maruthi Rao is the Chief Guest of 6th America Telugu Sahithi Sadassu. Smt. Balabhadrapathruni Ramani (well known author of novels, short story, movie scripts and TV serials, on her first visit to USA) will deliver the Inaugural address. Sri Satyam Mandapati (Austin, TX) respected writer and literary stalwart of North America will deliver the Keynote Address. The autobiography of Sri Gollapudi Maruthi Rao, recent publications of "Kalaprapoorna" Dr. A. Anasuya Devi (well known folk & light music singer), and special publications of VFA including the 10th volume of the internationally acclaimed America Telugu Kathanika series will be released.

Smt. Attaluri Vijaya Lakshmi (Famous writer of plays, novels & poetry), Dr. R.Anantha Padmanabha Rao (Director of Bhakti channel of TTD, Tirupathi) and others are distinguished participants and special invitees.

Special attractions include participation by several writers in Sweeya Rachana Pathanam, friendly literary contests (organized by Savithri Machiraju) on writing classical poetry (Ataveladi, Tetagiti etc), "anthakshari" type program of reciting classical poetry, and a workshop on how to write a creative short story. Additional attractions are a special Youth Forum for second generation Telugu students from all over USA, a "Thank you" event for all those who supported establishment of Telugu Studies at University of California, Berkeley (Organized by Dr. Vemuri Venkateswara Rao), and Book Exhibition

The two day event is divided into several interesting sessions to review the development of Telugu literature in India and in North America. The topics include Sampradaya Sahityam, Contemporary trends, Telugu literature in North America (Diaspora), Teaching of Telugu language in USA, developments in computer technology related to Telugu fonts & Telugu e-mail.

Please visit www.koumudi.net for complete details.

YOU ARE REQUESTED

We sincerely request your generous financial support to conduct this only Telugu Symposium of its kind in North America. Registration fee & donation are tax-deductible (Tax ID # 76-0444238). Please make checks payable to Vanguri Foundation of America, Inc and mail to the address shown on left or register & donate online at www.tickets2events.com

Contact Information

For Registration, Donation and participation in the programs

Chitten Raju Vanguri

Phone: 832 594 9054

E-mail: rvanguri@wt.net

Organizing Volunteers

Dr. Vemuri Venkateswara Rao (vemurione@yahoo.com)

Kiran Prabha (rao_pathuri@yahoo.com, 925.548.7431)

Anand Kuchibhotla, 408 718 0040, anand@kuchibhotla.com

Kumar Kalagara (kumar.kalagara@gmail.com,

916.337. 0914)

Raghu Malladi (rmalladi@rationalit.com, 510.823.3197)

Rao Tallapragada (rao@infoyogi.com, 408 375 7853)

Mruthyunjayudu Thatipamala 408 386 2909, mj_thatipamala@yahoo.com

Dr. Pemmaraju Venugopala Rao (phspvr@physics.emory.edu

404 727 4297)


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 10:41 PM, Anonymous Telugu Paatalu గారు చెప్పినారు...

Telugu Saahithyam

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home