"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, May 06, 2008

A.P. Languages Commission disagrees on inscription finding

HYDERABAD: The Andhra Pradesh Official Languages Commission has stated that it was stunned by the “false picture” presented by Iravatham Mahadeven of the Indus Research Centre and Roja Muthiah Research Library, Chennai, about the earliest Telugu inscriptions.

In a rejoinder to Mr. Mahadevan’s statement published in The Hindu on April 30 under the heading ‘Andhra and the Indus civilisation,’ the Commission Chairman A. B. K. Prasad stated in a release here that litterateurs as well as the Archaeological Survey of India (ASI) experts knew that both Tamil and Telugu languages were ancient with a culture of their own as leading members of the Dravidian family of languages, spread over a period of 2400 years and beyond.

‘Blatant distortion’

“But, Mahadevan’s contention that the earliest Telugu inscription is dated only in the 6th century A.D., in the post-Christian era, and also that the earliest Telugu literature in the 11th century C.E. is not only far from truth but also blatant distortion of the recorded facts.”

“It is regrettable that he [Mr. Mahadevan] should conveniently avoid mentioning of the most unassailable evidence of the earliest Bhattiprolu (Guntur district) inscriptions of 3rd century B.C. which contained several Telugu roots or words even a century before the Emperor Ashoka of 300 B.C. All the three inscriptions of Bhattiprolu dated back to 400 B.C. i.e. 2400 years ago! Likewise, the Telugu language found at Kantamanenivarigudem, Guntupalli in West Godavari district and Gummadidurru and Ghantasala in Krishna district, all dated back to 2nd century A.D.,” Mr. Prasad said.

Courtesy: The Hindu

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 2:00 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

Bhattiprolu, is the village having its name Pratipalapuram, was the sometime capital of andhra.
Bhatti (Bhatti Vikramarka)Prolu (puramu-town).Bhatti Vikrmarka got his golden simhasanam from the diggings of the present Lanza Dibbha in Bhattiprolu on the way to the present Bus Terminus.
Local people whose surname is Bhattu (are the ancestors of Bhatti Vikramarka.Their original surname is Bhatti and later it came to known as Bhattu among the local telugu folks. It is also said that Bhatti Vikramarka belongs to Weavers community by caste and the present local Bhattu/Bhatti people are also from Handloom Weavers who are known as Padmashalis in telugu language.There is a street in Bhattiprolu by name Bhattu Vaari veedhi, standing as the evidence.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home