"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, April 11, 2008

Telugu Bharati Puraskaram for ex-VC

The award carries a cash prize of Rs. 2.5 lakh Governor to present the award on April 20

The award is instituted by C.P.Brown Academy

HYDERABAD: Veteran linguist and former Vice-Chancellor, University of Hyderabad, Bhadriraju Krishnamurti, has been selected for the award of the first ever Telugu Bharathi Puraskaram instituted by C. P. Brown Academy, Hyderabad, for the year 2008.

The award carries a cash prize of Rs. 2.5 lakh and a gold medal and it will be presented by Governor Narayan Datt Tiwari at a function to be held on April 20.

The awardee is selected by a jury of literary luminaries aided by nominations received from a representative cross section of Telugu writers, editors, critics, academicians and scholars for the purpose.

Unanimous selection

According to P. Dinakara Rao, convener, and M. Hanumantha Rao, chief consultant of C.P.Brown Academy, the jury has unanimously selected Prof. Krishnamurti for the award.

They said C. P. Brown Academy was established in 2007 by the Alpha Foundation to promote resurgence of Telugu language and culture through various activities such as publication of Telugu self-learning texts and other books and magazines, and institution of awards in recognition of excellent work in various Telugu literary forms and researches.

Prof. Krishnamurti is an internationally acknowledged authority on linguistics.

He worked in Andhra University, Sri Venkateshwara University and Osmania University before being appointed as the Vice-Chancellor of Hyderabad Central University.

He was a visiting Professor to University of Michigan, Cornell University, Australian National University, Tokyo University, University of Pennsylvania, and University of Illinois apart from heading various linguistic bodies in the country.

Prof. Krishnamurti has 25 books and over 120 research papers to his credit, both in English and Telugu.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home