"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, September 30, 2007

Telugu Meet: Resolution demands national policy on languages

Vijayawada, Sept. 25 (PTI): On the concluding day of three-day World Telugu Meet a resolution was passed demanding classical status to Telugu and announce a national policy on languages.

The meet also felt there was a need to encourage Telugu medium schools by improving infrastructure and the state government withdrawing the proposal of converting them into English medium schools.

Other resolutions passed in the meeting yesterday include primary education should be in mother tongue and opportunity should be given to students to select the medium of education from Class VI onwards, revival of Andhra Pradesh Sahitya Academy, making general Telugu paper mandatory in the Group One and Group Two examinations conducted by the Andhra Pradesh Public Service Commission, encouraging Telugu literary works, research works and a special ministry to protect and improve the language were the other resolutions.

Revenue Minister Dharmana Prasada Rao, who was the chief guest at the valedictory session lauded the Krishna District Writers Association for conducting the meet.

Expressing concern over the present status of the language he stressed the need to take necessary steps to protect the language.

Animal Husbandary Minister Mandali Buddha Prasad and number of others spoke on the present status of Telugu language.

Courtesy: The Hindu

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home