"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, September 04, 2007

కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు

అనంత భక్త కోటి హృదయరంజకం - శ్రీ కృష్ణ తత్వం


అందరికి

కృష్ణాష్టమి

శుభాభినందనలు


Sri Krishna krishnashtami janmashtami Hindu Hinduism Telugu Andhra Pradesh


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 9:49 AM, Blogger starjourno గారు చెప్పినారు...

I am very happy to know there are many people who are bloging in Telugu. But it is sad that Telugu font display is poor. Is there no way that we can over come this problem. Anyway I like your blog. Keep it up.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home