"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, August 20, 2007

ఈవారం: New Telugu weekly released

HYDERABAD: Well-known journalist Potturi Venkateswara Rao released ‘Eevaram’, a weekly published by the Congress MP Vundavalli Arun Kumar here on Saturday. Addressing the gathering, he called for steps to do away with the rising trends of writing falsehood in dailies.


Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 4:02 AM, Anonymous swapna గారు చెప్పినారు...

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
మీరు బ్లాగ్ చాలా బాగుంది
మీ బ్లాగ్ లో కవితలు ఇంకా బాగున్నై
మీరు ఇదంతా తెలుగు వ్రాయటానికి quillpad.in/telugu వాడేర

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home