"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, July 17, 2007

Tirupati: Stage set for Thyagaraja fete

TIRUPATI. The 65th annual festival of music and dance being jointly hosted by the TTD and the Thyagaraja Festival Committee, Tirupati, will get underway on July 19.

Artistes, including the upcoming ones, besides stalwarts like violin maestro T.N. Krishnan, flute wizard N. Ramani, vocal singers like T.M. Krishna, Malladi Brothers, Hyderabad Sisters-- drawn from different parts of the country will perform during the festival. According to M. Krishnaswamy and K.V. Ranganathan, working president and secretary of the committee, special features of this year’s festival will be rendition of ‘Thyagaraja Utsava Sampradaya Kritis’ by a noted team of woman artistes.

Yet another highlight will be conferring of సప్తగిరి సంగీత విద్వామణి (Sapthagiri Sangeetha Vidvanmani) title on three leading artistes -- Palghat Raghu (Mridangam), Bombay Sisters (Saroja-Lalitha)-- vocal and A. Kanyakumari (violin).

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home