"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, July 12, 2007

Award winning Telugu film `Vanaja` opens in US on Aug 31


Washington, July 12: వనజ (Vanaja), the acclaimed Telugu film about the coming-of-age of a teenage girl in rural South India, will be released in US on Aug 31 after winning 15 awards at over 60 international film festivals.

Opening its US run in New York City at Cinema Village, the film that has won more film festival awards than any other Indian film in 2007, moves to Los Angeles Sep 14 and will debut in Boston, Detroit, and Austin Sep 21.

'Vanaja' will continue to expand across the country with openings in San Francisco, Seattle, San Diego, Washington D.C., Philadelphia, Atlanta, and other cities. Winner of the Best Feature Debut award at this year's Berlin International Film Festival, 'Vanaja' has won over audiences and critics alike during its highly successful festival tour that took it to countries such as Australia, Chile, China, Egypt, France, Norway, South Africa and Thailand.

Directed by Rajnesh Domalpalli, the film set in rural South India, a place where social barriers are built stronger than fort walls, explores the chasm that divides classes as a young girl struggles to come of age. Vanaja (Mamatha Bhukya) is the 14-year-old daughter of a poor, low caste fisherman, struggling with dwindling catches and mounting debt. When a sooth-sayer predicts that she will be a great dancer one day, she goes to work in the house of the local landlady, Rama Devi (Urmila Dammannagari), in hopes of learning Kuchipudi dance while earning a keep.

She is hired as a farmhand, and her vivacious ways and spunk soon catch the landlady's eye: when she is entrusted with tending the chicken, she's caught, instead, chasing them into a general pandemonium, and lying unabashedly to conceal her pranks.

To keep her out of trouble, Rama Devi promotes her to a kitchen underhand, where she comes up against the old, crusty and extremely loyal Radhamma (Krishnamma Gundimalla) - Rama Devi's cook. It isn't long before Vanaja gets herself invited to play a game of 'ashta chamma' against Rama Devi. Seeing that losing isn't the mistress's forte, Vanaja deliberately gives up her game - a fact that doesn't go unnoticed - and which eventually secures her the landlady's mentorship - first in music, and then in dance.

Vanaja excels at the art, and seems to be on a steadily ascending path when Shekhar (Karan Singh), Rama Devi's 23-year-old son - handsome, muscular and rather insecure, returns from the US to run for local political elections.

Sexual chemistry is ignited between Shekhar and Vanaja (still a minor at 15), as flirtation and innuendo bloom. But, the situation suddenly turns ugly when Vanaja's superior intellect pits her against Shekhar in a public incident that ultimately humiliates him in front of his mother. Matters escalate, spiralling downwards and she is pitched into a tale of class, family and animus from which there is only one escape.

Courtesy: Zee News


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 3:04 AM, Blogger Carani Narayana Rao గారు చెప్పినారు...

Reviewed well!

 
At 9:32 PM, Blogger sexy గారు చెప్పినారు...

情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,A片,A片,A片,A片,A片,A片,情趣用品,A片,情趣用品,A片,情趣用品,a片,情趣用品

A片,A片,AV女優,色情,成人,做愛,情色,AIO,視訊聊天室,SEX,聊天室,自拍,AV,情色,成人,情色,aio,sex,成人,情色

免費A片,美女視訊,情色交友,免費AV,色情網站,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,情色網,日本A片,免費A片下載,性愛

情色文學,色情A片,A片下載,色情遊戲,色情影片,色情聊天室,情色電影,免費視訊,免費視訊聊天,免費視訊聊天室,一葉情貼圖片區,情色視訊,免費成人影片,視訊交友,視訊聊天,言情小說,愛情小說,AV片,A漫,AVDVD,情色論壇,視訊美女,AV成人網,成人交友,成人電影,成人貼圖,成人小說,成人文章,成人圖片區,成人遊戲,愛情公寓,情色貼圖,色情小說,情色小說,成人論壇


成人電影,微風成人,嘟嘟成人網,成人,成人貼圖,成人交友,成人圖片,18成人,成人小說,成人圖片區,成人文章,成人影城,愛情公寓,情色,情色貼圖,色情聊天室,情色視訊

視訊聊天室,聊天室,視訊,,情色視訊,視訊交友,視訊交友90739,免費視訊,免費視訊聊天,視訊聊天,UT聊天室,聊天室,美女視訊,視訊交友網,豆豆聊天室,A片,尋夢園聊天室,色情聊天室,聊天室尋夢園,成人聊天室,中部人聊天室,一夜情聊天室,情色聊天室,080中部人聊天室,080聊天室,美女交友,辣妹視訊

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home