"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, March 24, 2007

A German delegation in AP

BHADRACHALAM: For the German delegation from Altlandsburg town, the route to Telugu-German friendship is through the lip-smacking and taste bud-tickling Telugu delicacies.

The tangy and spicy Telugu culinary repertoire, which includes Gongura chutney, prawn curries and fish preparations, is making these Germans want more.

"Telugu food is simply amazing. It's very tasty. I like the non-vegetarian dishes more", said Altlandsburg Lions Club president Andreas Rojenberg. "We tasted Telugu food at Bhavani Islands near Vijayawada"

"The food was delectably tasty", said Red Cross Society general secretary Frank Langish. The lunch and dinner are okay for them. However, Telugu tiffins are a big No No for this German team led by the thirdtime Mayor of Altlandsburg and a Telugu expatriate Gujjula Ravinder Reddy.

On a study-cum-participatory service tour to Andhra Pradesh, where Reddy has taken up tsunami and cyclone relief work, this nine-member team is also worried about high pesticide and chemical fertiliser content in Indian vegetables.

"Our agricultural produce is cultivated through organic farming and is low on synthetic chemical pesticides and fertilisers," said team members Angelica and Gaby.

The team members also visited the Bhadrachalam Rama temple on Tuesday and watched the temple rituals and special poojas with lot of interest. They also enquired about the epic tale of Ramayana from the Vedic scholars present at the temple. Gujjula Ravinder Reddy, their Mayor, was their interlocutor.

Courtesy: NewIndPress


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 6:12 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

michael kors uk
cleveland cavaliers jerseys
jordan 8
polo ralph lauren
clippers jersey
fitflops sale
valentino outlet
hugo boss suits
ugg outlet
jordan shoes

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home