"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, January 08, 2007

Telugu film industry turns 75 on Jan 26th

HYDERABAD: For three days in January, Tollywood will come to a standstill.

No shoots, dubbing or any other work related to a Telugu movie anywhere in the world will go on as the entire Telugu film fraternity is likely to attend the 75 years of Telugu film industry in the city from January 26.

For three more days, Tollywood will be rejoicing in its 75th year celebrations, which are a result of the first film ever made in Telugu, Bhatka Prahalada, way back in 1931.

The Telugu film industry moved from Kolkata to Rajamundry in 1936-37, but soon shifted to Madras (now Chennai) where it remained for several decades.

With the setting up of the Sarathi Studios here in 1955, the shifting of the industry from Madras to Hyderabad started, said noted film-maker and member of the organising committee, Tammareddy Bharadwaja.

But it was not until 1994-95 that the entire Telugu movie-making business moved to Hyderabad. Even now, about 10 per cent of the music for Telugu films is made in Chennai.

The logo for these platinum jubilee celebrations was unveiled in the city on Sunday along with the formal inauguration of the website, www.teluguchalanachitravajrotsav.com.

On the three days of the festivities, which will be held at the Hyderabad International Convention Centre, Hitex, an exhibition of photos and posters of movies made in the past 75 years will be organised.

Special seminars and workshops on film-making, which might help budding film-makers, will also be held. Special movies will be screened to pay tribute to Telugu film greats.

Except the exhibition, entry for all other events will be through tickets.

Individual tributes will be held with comperes like S P Balasubramanyam, Chiranjeevi, Venkatesh, Nagarjuna and Mahesh Babu.

Popular music directors will trace the film industry's music, Bollywood dancers are expected to jive with Telugu heroes showcasing the dancing moves of Telugu films.

Courtesy: TOI


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home