"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, January 10, 2007

Minister releases Telugu literacy CDs

Once learners complete the programme they can join mainstream education
  • To be used in 1,800 schools, including 800 under SSA
  • Another 9,000 schools to be equipped for programme
HYDERABAD: In a unique initiative that could revolutionise the imparting of basic learning skills to school dropouts and slow and adult learners, School Education Minister N. Rajyalakshmi released multi-media literacy CDs in Telugu here on Tuesday.

Designed and developed by the International Literacy Institute, University of Pennsylvania, in partnership with IIIT and NGOs under the `Bridges to the Future Initiative' (BFI) backed by the State Government, the Telugu literacy instructional programme would be used in 1,800 schools with computers, including 800 schools under Sarva Siksha Abhiyan, the Minister said.

"We plan to equip another 9,000 schools with computers with community and NGOs' participation," she added.

12 schedules

Once learners complete the 12-schedule instruction programmethat takes between two and six months, they can join mainstream education.

The IT sector strengthened by electronic media and satellite technology should be effectively used to mould teaching techniques in tune with the times. Conventional learning by rote and burden of books would soon be on the way out, she said.

Government textbooks were now available on the Internet and lessons were being taken directly to classroom through Mana TV. A proposal to offer on-line help for homework was also under consideration, she said.

Adult education

Education Department Secretary Krishnaiah said the IT tool could also be used in adult education to achieve literacy targets faster.

The above 1,800 schools could be used for adult education in the evening and sought the support of NGOs for the success of 1,000 school programme.

SSA State Project Director Chandramouli said that the self-learning CDs would also be used in residential bridge schools and subsequently in adult literacy centres.

The CDs released first in the State would be taken to other parts of the country.

Director of School Education Balasubramanyam, Director of ILI Dan Wagner, BFI-India Regional Coordinator C.J. Dawani and others spoke.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 8:53 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

మీరు ఈ విషయాన్ని తెలియ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు.

అయినా అంత చక్కని తెలుగుతనం అని పేరు పెట్టి అంగ్లం లో టపా పెడుతున్నారేమిటి? కాస్త తర్జుమా చేసి పెట్టచ్చుగా. నా బ్లాగ్ నా ఇష్టం అంటే నా పని నేను చూసుకుంటా :-)

విహారి
http://vihaari.blogspot.com

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home