"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, August 01, 2006

Book Review: చింతనామృతం

Ancient wisdom for modern life

N. C. RAMANUJACHARY

CHINTANAMRITAMNectar of Contemplative Thinking: Sesham Ramanujacharyulu; Pub. by S Godadevi, LIG 27, Phase 4, Vanasthalipuram, Hyderabed. Rs. 150.

MUST NEWSPAPERS that inculcate a scientific spirit and rational outlook among the readers devote space for articles and features of religious import, contemplated a newspaper editor in Telugu for a long time. His conclusion was that such features would help develop an ethical base for human conduct and thus have contemporary social relevance.

This book is a collection of 80 articles on religious themes written by the author for a Telugu daily. He intersperses suitable quotes from Sanskrit and Telugu literature, annotates them effectively by drawing relevance to present times. The articles espouse self-discipline, right kind of living, discrimination and discerning wisdom, true spirit of patriotism, role models for humanity and sense of propriety in human action.

The present-day reader, particularly the youth do not have access to the ancient wisdom. They are unable to appreciate them without the help of commentarial analysis of the precepts. Such features fulfil this need.

The author explains right conduct in public life effectively. This compilation will help to strengthen the moral fabric of society and is therefore commendable.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 8:48 PM, Blogger 郑佳颖 గారు చెప్పినారు...

adidas ultra boost
adidas nmd
longchamp
adidas ultra boost 3.0
atlanta falcons jersey
michael kors outlet
reebok outlet
nike air zoom
jordan retro
links of london

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home