"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, August 12, 2006

కాలిఫోర్నియాలో అష్టావధానం (Ashtavadhanam in California)


అష్టావధానము అనే సాహిత్య ప్రక్రియ తెలుగు వారి సొత్త. ప్రప్రంచంలో ఏ భాష లోను లేని ఈ అవధానంలొ ముఖ్యమైన వ్యక్తి అవధాని. అంటే ఎంతో ఏకాగ్రత వున్న పండితుడు. విశేషమైన భాషా పాండిత్యం, సమయస్పూర్తి , కల్పనా చాతుర్యము , చమత్కారం సరి అయిన వాళ్ళలో ఉండాలి. అవధాని కలం కాగితం పట్టకూడదు. కేవలం తన ధారణ లేక జ్ఞాపక శక్తితో, మధ్య మధ్య ఏకాగ్రతను భంగపరస్తూ అప్రస్తుత ప్రసంగి వేసే వింత ప్రశ్నలకు సముచితంగా సమాధానం చెబుతూ, కవితా వ్యాసంగం కావించాలి. అలా చెప్పిన కవిత్వాన్ని , ధారణ చేసి అఖరి అంశంగా అన్ని ప్రశ్నల సమాధానాల్ని అప్పచెప్పవలెను. ఎనిమిది అంశాలపై జరిగే అవధానం అష్టావధానము.

Ashtavadhanam
is a very rare telugu literary feat. In Ashtavadhanam, there are eight Prucchakas, five of whom pose literary challenges to an Avadhani sitting amidst them. "Prucchaka" is someone who asks. The Prucchakas pose challenges, urge the poet to recite poems, subject to certain constraints, placing hurdles all along the way. The Avadhani surmounts these hurdles and recites several poems, conforming to an elaborate and complex set of rules of grammar (known as Chandassu). Avadhani uses only his memory without the aid of pen and paper. The Avadhani, taking the cue from each Prucchaka, recites the first line of each of the poems, returns to the first Prucchaka to start with the second line of each poem and so on till all the poems are recited to completion. Each poem has 4 lines, which means there are 4 rounds in all. The more accomplished the Avadhani, the more beautiful his poem is.

Courtesy: SiliconAndhra


On 6th August '06, the బే ఏరియా తెలుగు సంఘం (Bay Area Telugu Association) organized an Ashtavadhanam programme in Sunnyvale, California. I thank Mr. G. Brahmanandam garu for sending me the invitation for this wonderful event. Truely, my Sunday evening last week was spent immersed in pure తెలుగుదనం.

Here are some snaps and videos I took at the Sanatana Dharma Kendra where the event was organized. Click on images for bigger size.


at the entranceసభ


Q. being askedPriest hono(u)ring Avadhani garu


Dr.Vemuri Rao, professor at University of California, Davis, gave a brief talk about the Telugu at UC, Berkeley Initiative


THE COMPLETE PHOTO ALBUM

More photos, and complete video might be available soon at the BATA Website.


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home