"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, August 09, 2006

Telugu to be Official medium

Ongole, Aug. 9: B. Ramarao, DRO and secretary of the district Official Language Implementation Committee (OLIC) said that efforts were on to make administrative correspondence in Telugu only in all the government departments.

Mr Ramarao presided over a meeting conducted by OLIC at the Prakasam Bhavan conference hall on Wednesday. Members of the OLIC attended the review meet, which was held for the first time in the district.

Addressing the gathering, the DRO said that officials were trying to make administrative correspondence in Telugu only so that common people could understand the activities of the government.� He added that officials were rejecting files prepared in English. He recalled that officials were replying only in Telugu to people during grievances day.

Slogans highlighting the significance of Telugu would be put on display in all the government offices and schools, Mr Ramarao said.

Officials will allot some mandals to Official Language Implementation Committee members to monitor the implementation of Telugu in government offices there.� Administrative officer Mr Ramalingeswara Rao also participated in the meet.


Courtesy: Deccan ChronicleWant your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home