"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, September 19, 2005

Important Laws in Telugu soon

Constitution of India, 15 Acts to be translated

HYDERABAD: Telugu copies of important Acts passed by the Assembly and Parliament will be available in the State shortly.

The Official Languages Commission has embarked upon an ambitious programme to translate into Telugu, not only the Constitution of India but also 15 Acts that have a daily relevance to citizens.

At the same time, the commission is making efforts to delete Section 4 in the Official Languages Act, which prescribes Telugu as the official language but at the same time wants "continuance of English for certain purposes, including Legislature."

The commission will bring out in separate booklets, the Telugu translations of its Part III and Part IV dealing with Fundamental Rights and Directive Principles. Meanwhile, the Official Language Commission, by a resolution at its monthly meeting here on Monday, has asked Dr B. R. Ambedkar Open University to introduce Telugu as optional subject in its B.A course.

Through other resolutions, the commission recommended Urdu also along with Telugu for second language test for filling Government posts and promotions. It sought incentives and rewards for opening schools with Telugu as medium of instruction.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 7:59 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

coach bags
true religion outlet store
jordan shoes
packers jerseys
gucci borse
christian louboutin uk
nike outlet store
oklahoma city thunder jerseys
polo ralph lauren
ralph lauren uk

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home