"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, September 14, 2005

Guinness record for Andhra teacher

HYDERABAD: A school teacher in Andhra Pradesh claims to have set a new record by teaching continuously for 60 hours, finding just enough time to eat and freshen up in snatches, but sleeping not a wink.

A. Veeraiah, a retired teacher in the state's northern district of Karimnagar, taught English non-stop for 60 hours to students of the Zilla Parishad High School in Sircilla town, according to local newspaper reports on Wednesday.

Veeraiah started teaching school students on Saturday morning and continued non-stop till Monday evening. He delivered lectures of two hours each to 600 students in separate batches.

He thus claimed to have broken the Guinness Book world record of continuous teaching for 54 hours. Local people, the students and teachers at the school witnessed the feat.

"I had read somewhere that a person entered the Guinness Book of World Records by teaching continuously for 54 hours. So I thought of setting a new record," said Veeraiah, who plans to claim a place in the Guinness Book for himself.

Veeraiah, 60, who has 34 years of teaching behind him, had earlier taught non-stop for 25 hours. "It all started with a discussion among our colleagues on who could take classes for the longest time. I accepted the challenge and taught non-stop for 12 hours in 2001," he recalled.

Inspired by the appreciation he received, he kept bettering his own record, till he took classes without a break for 25 hours.

He said even after retiring from service four years ago, he continued teaching. "I will continue teaching as long as I can," said Veeraiah.

Courtesy: Times of India


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home