"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, September 17, 2005

మొక్కజొన్న తోటలో

సుక్కలన్ని కొండమీద సోకుజేసుకొనేవేళ
పంటబోదె వరిమడితో పకపక నవ్వేవేళ
సల్లగాలి తోట కంత సక్కలగిలి పెట్టేవేళ
మొక్కజొన్నతోటలో, ముసిరిన చీకట్లలో
మంచెకాడ కలుసుకో, మరవకు మామయ్య!

చీకటి మిణుగురుజోతుల చిటిలిచిల్లులడకమునే
సుద్దులరాగాలు చెవుల నిద్దురతీయకమునుపే
ఆకాశపుటొడిని తోట ఆవలింతగొనకమునే
పొద్దువాలుగంటనే, పుంతదారివెంటనే
సద్దుమణగనిచ్చి రా, ముద్దులమామయ్య!

గొడ్డుగోద మళ్ళేసే, కుఱ్ఱకుంకలకుగానీ
కలుపుతీతలయి మళ్ళే కన్నెపడుచులకుగానీ
బుగ్గమీస మొడివేసే భూకామందుకుగానీ
తోవ కెదురువస్తివా, దొంగచూపుచూస్తివా
తంటా మనకిద్దరికీ తప్పదు మామయ్యా!

కంచెమీద గుమ్మడిపువు పొంచిపొంచి చూస్తాది
విరబారిన జొన్నపొట్ట వెకిలినవ్వునవ్వుతాది
తమలపుదీగెలకు కాళ్ళు తగిలి మొరాయిస్తాయి
చెదిరిపోకు మామయా, బెదిరిపోకు మామయా
సదురుకో నీ పదును గుండె, సక్కని మామయ్య

పనలుకట్టి నన్ను పలకరించబోయినపుడు
మోటబావివెనక నాతొ మోటసరసమాడినపుడు
చెరకుతోట మలుపుకాడ చిటికెవేసి నవ్వినపుడు
కసిరితిట్టినాననీ, విసిరికొట్టినాననీ
చిన్నబోకు, నలుగురులో సిగ్గది మామయ్య!

-- కొనకళ్ళ వెంకటరత్నం
తెలుగు కావ్యమాల, సంకలనము, కాటూరి వెంకటేశ్వరరావు


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home